Privacy notice

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Pravidla“)

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli být součástí naší komunity ve společnosti HUNTERRA, s.r.o. (dále také jen jako „Společnost“, „My“ nebo „Naše“). Tímto se zavazujeme chránit Vaše osobní údaje a Vaše právo na soukromí. V případě, že máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně ochrany Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na info@hunterra.eu.

V případě návštěvy našich webových stránek https://www.hunterra.eu (dále jen jako „Webová stránka“) nebo použití naší mobilní aplikace, či facebookové stránky (dále jen jako „Aplikace“) anebo použití kterékoli z našich služeb (dále jen jako „Služby“, které zahrnují Webové stránky a Aplikaci), nám automaticky svěřujete Vaše osobní údaje. V těchto pravidlech ochrany osobních údajů se Vám snažíme co možná nejsrozumitelnějším způsobem vysvětlit, jaké osobní údaje shromažďujeme, jakým způsobem je používáme a jakými právy disponujete. Jestliže v rámci těchto Pravidel existuje nějaká podmínka, se kterou nesouhlasíte, jste oprávněni okamžitě přestat používat naše služby a odmítnout nám udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. 

Tyto podmínky o ochraně osobních údajů se vztahují na veškeré osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich Služeb (které, jak jsou výše popsány, zahrnují Webové stránky a Aplikaci), jakož i na veškeré související služby, prodej, marketing či jiné události. 

Přečtěte si pozorně tyto Pravidla o ochraně osobních údajů, jelikož vám pomohou pochopit, jakým způsobem nakládáme s údaji, které od Vás shromažďujeme. 

 OBSAH 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME? 

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

3. BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLENY S KAŽDÝM? 

4. POUŽÍVÁME COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ? 

5. POUŽÍVÁME MAPY GOOGLE?  

6. JAK ZACHÁZÍME S VAŠIM ÚČTEM NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ? 

7. JAKÝ JE NÁŠ PŘÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM TŘETÍCH STRAN? 

8. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

9. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BEZPEČNĚ? 

10. SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE OD NEZLETILÝCH? 

11. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ? 

12. OVLÁDACÍ PRVKY PRO FUNKCE NESLEDOVÁNÍ

13. DĚLÁME AKTUALIZACI TĚCHTO PRAVIDEL? 

14. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? 

15. JAK NÁS MŮŽETE POŽÁDAT O SMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 


1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME? 

Stručně řečeno: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete. 

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete. Osobní údaje nám dobrovolně poskytujete ve chvíli, kdy se zaregistrujete ve Službách, vyjádříte zájem o získání informací o nás nebo našich produktech či Službách, nebo když se účastníte aktivit souvisejících se Službami (například zveřejňováním zpráv na našich online fórech nebo vstup do soutěží, soutěží nebo dárků) nebo v případě, kdy nás kontaktujete jiným způsobem. 

Osobní údaje, které shromažďujeme, se odvíjejí od kontextu vašich interakcí s námi a Službami, na vašich volbách a produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou obsahovat následující: jména, telefonní čísla; emailové adresy; uživatelská jména; přezdívky; obrázky; fotografie; osobní dokumenty; a další podobné osobní údaje. 

Údaje o platbě. Jsme oprávněni shromažďovat údaje, jež jsou nezbytné ke zpracování Vaší platby, a to v případě, že nakupujete např. na našem e-shopu. Shromažďovanými údaji jsou například číslo vašeho platebního nástroje (jako číslo kreditní karty) a bezpečnostní kód spojený s Vaším platebním nástrojem. Veškeré údaje o platbě jsou ukládány prostřednictvím Paypal, Fio a Raiffeisen Bank. Odkazy na jejich oznámení o ochraně osobních údajů najdete zde: 

Přihlašovací údaje pro sociální média. Umožňujeme Vám se u nás zaregistrovat pomocí údajů o Vašem stávajícím účtu na sociálních sítích, jako je Váš Facebook, Twitter nebo jiné sociální sítě. Pokud se rozhodnete registrovat tímto způsobem, shromažďovat údaje budeme v souladu s postupem uvedeným v části „JAK ZACHÁZÍME S VAŠIM ÚČTEM NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ?“ těchto Pravidel. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a vy byste nás měli informovat o jakýchkoli změnách ve Vašich osobních údajích. 

Některé osobní údaje – jako například vaše IP adresa a / nebo vlastnosti vašeho prohlížeče či zařízení – se shromažďují automaticky, jakmile navštívíte naše Webové stránky. 

Ve chvíli, kdy navštívíte naše Webové stránky či naše Webové stránky používáte, automaticky shromažďujeme některé z Vašich osobních údajů. Takto získané osobní údaje však neodhalují Vaši identitu (například Vaše jméno nebo kontaktní údaje), ale mohou obsahovat údaje o Vašem zařízení, jako je Vaše IP adresa, prohlížeč a jeho vlastnosti, operační systém, jazykové preference, odkazující adresy URL, název zařízení, země, poloha Vašeho zařízení, údaje týkající se toho, kdo a kdy používá naše Služby a další údaje technického charakteru. Tyto osobní údaje jsou primárně potřebné k zajištění bezpečnosti a provozu našich Webových stránek a Aplikace a rovněž pro naše interní analytické a reportní účely. Vaše osobní údaje dále shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií. 

Údaje, které shromažďujeme, zahrnují: 

 • Přihlašovací a uživatelské údaje. Přihlašovací a uživatelské údaje jsou osobními údaji, které se týkají služeb, diagnostiky využití a výkonů, které naše servery automaticky shromažďují, a to ve chvíli kdy přistupujete k našim Webovým stránkám či k Aplikaci. Tyto údaje jsou zaznamenávány do souborů týkajících se Vašeho přihlášení. Od způsobu, jakým s námi komunikujete, se odvíjí osobní údaje, které shromažďujeme. Přihlašovací data mohou zahrnovat Vaši IP adresu, údaje týkající se Vašeho zařízení, typ a nastavení prohlížeče a údaje týkající se Vaší aktivity na našich Webových stránkách a v Aplikaci (jako například označení data a času spojeného s Vaším používáním Webových stránek a Aplikace, vyhledáváním a dalšími aktivitami, jež provádíte), či údaje o Vašem zařízení (jako je například aktivita systému, hlášení o chybách a nastavení hardwaru).  
 • Údaje o Vašem zařízení. Shromažďujeme údaje o Vašem zařízení, jako jsou údaje o Vašem počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení, které používáte pro přístup k Webovým stránkám a k Aplikaci. V závislosti na zařízení, které používáte, mohou tato data obsahovat údaje jako je vaše IP adresa, identifikační čísla aplikace zařízení, umístění, typ prohlížeče, model hardwaru, poskytovatele internetových služeb nebo mobilního operátora. 
 • Údaje o poloze. Shromažďujeme údaje o poloze Vašeho zařízení, kdy tyto údaje mohou být buďto přesné nebo nepřesné. Množství námi shromážděných údajů se odvíjí od toho, jakým způsobem máte nastavené zařízení, které využíváte pro používání Webových stránek či Aplikaci. K zajištění údajů o Vaší poloze můžeme například GPS a další technologie k shromáždění geolokačních dat. K shromažďování údajů týkajících se polohy Vašeho zařízení nám musíte udělit souhlas, kdy tento souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to buďto odmítnutím přístupu k informacím nebo deaktivací Vašich polohových služeb. Tímto Vás však upozorňujeme, že v případě, že se rozhodnete odhlásit se od poskytování údajů o poloze Vašeho zařízení, nebude Vám umožněno využívat určité aspekty našich Služeb. 

Údaje shromážděné prostřednictvím naší Aplikace: 

Jedná se o údaje, týkající se Vašeho geografického umístění, Vašeho mobilního zařízení, push oznámení, Facebook oznámení, když používáte naší Aplikaci. 

 • Údaje o geografickém umístění. Můžeme Vás požádat o přístup nebo o povolení ke sledování údajů o poloze Vašeho mobilního zařízení, a to buďto nepřetržitě nebo pouze ve chvílích, kdy je Vámi naše Aplikace používána. Uvedené slouží k úspěšnému poskytování služeb, které jsou na Vaší poloze závislé. Jestliže si přejete upravit náš přístup či nám odejmout povolení ke sledování údajů o poloze Vašeho mobilního zařízení, můžete tak učinit v nastavení Vašeho zařízení.
 • Přístup k mobilnímu zařízení. Můžeme od Vás požadovat přístup či povolení k některým funkcím Vašeho mobilního zařízení, a to například bleutooth, kalendáře, fotoaparátu, kontaktům, senzorům, SMS zprávám, účtu na sociálních sítích, úložišti, mikrofonu, připomenutím, GPS a dalším funkcím. V případě, že si přejete změnit náš přístup či povolení k některým funkcím Vašeho mobilního zařízení, můžete tak učinit v nastavení Vašeho zařízení.
 • Údaje mobilního zařízení. Automaticky shromažďujeme údaje o Vašem zařízení (jako ID mobilního zařízení, model a výrobce), operační systém, údaje o verzi a konfiguraci systému, identifikační čísla zařízení a aplikace, typ a verze prohlížeče, model hardwaru, poskytovatele internetových služeb nebo mobilního operátora, IP adresy. Jestliže používáte naší Aplikaci, jsme rovněž oprávněni shromažďovat údaje týkající se telefonních sítí spojených s Vaším mobilním zařízením, operačním systémem nebo platformě Vašeho mobilního zařízení, typu mobilního zařízení, jedinečné ID Vašeho mobilního zařízení a údaje o funkcích naší Aplikace, ke které jste přistoupili.
 • Push oznámení. Můžeme Vás požádat o udělení souhlasu se zasíláním push notifikací, jež se týkají Vašeho účtu nebo některých funkcí Aplikace. V případě, že si přejete odhlásit z přijímání tohoto typu oznámení, můžete tak učinit v nastavení Vašeho zařízení.
 • Facebook oznámení. Ve výchozím nastavení přistupujeme k základním údajům o Vašem účtu na Facebooku, včetně Vašeho jména, e-mailu, pohlaví, narozenin, aktuálního místa pobytu, adresy URL, profilového obrázku a také k dalším informacím, které se rozhodnete zveřejnit. Rovněž můžeme požádat o další údaje související s Vaším účtem, jako jsou přátelé, kontroly, lajky, kdy se můžete rozhodnout nám udělit, popřípadě odepřít přístup ke každému jednotlivému oprávnění. Další údaje o oprávněních pro Facebook naleznete na stránce Reference k oprávnění pro Facebook. 

Uvedené údaje jsou potřebné zejména pro zabezpečení a zajištění provozu naší Aplikace, dále k řešení potíží a pro naše interní analytické a reportní účely. 

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

Stručně řečeno: Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem legitimních obchodních zájmů, zejména ke splnění smlouvy uzavřené mezi společností Hunterra a Vámi, a za účelem dodržování povinností stanovených zákonem. 

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich Webových stránek či Aplikace využíváme pro různorodé obchodní účely, jež jsou níže popsány. Vaše osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem a / nebo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. U každého z níže uvedených účelů jsou pak označeny konkrétní důvody pro zpracování. 

Osobní údaje využíváme za účelem: 

 • Usnadnění vytvoření účtu a procesu přihlášení. V případě, že se rozhodnete propojit Váš účet vytvořený v rámci Aplikace s účtem třetí strany (jako například Google účet nebo Facebook účet), jsme oprávněni využít údaje, které jsou poskytnuté od dané třetí strany, a to za účelem usnadnění vytváření účtu nebo samotného procesu přihlašování. Bližší údaje naleznete v části „JAK ZACHÁZÍME S VAŠIM ÚČTEM NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ?
 • Zveřejňování osobních údajů. Zveřejňujeme informace, jež mohou obsahovat určité osobní údaje. Před zveřejněním takových informací jsme povinni získat Váš souhlas. V případě, že si přejete aktualizovat nebo smazat Vaše osobní údaje, kontaktujte nás na e-mailové adrese privacy@hunterra.eu a nezapomeňte uvést své jméno a Vaše kontaktní údaje.
 • Vyžádání si zpětné vazby. Jsme oprávněni využít Vaše údaje k získání zpětné vazby týkající se našich Služeb, rovněž jsme oprávněni využít Vaše údaje, abychom Vás mohli kontaktovat, a to v souvislosti s používání našich Služeb.
 • Umožnění komunikace mezi uživateli. Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom umožnili komunikaci mezi jednotlivými uživateli, abychom tak mohli učinit, jsme povinni získat souhlas od každého takového uživatele.
 • Spravování uživatelských účtů. Vaše údaje můžeme využít za účelem spravování uživatelského účtu a udržování jeho funkčního stavu.
 • Plnění a spravování Vašich objednávek. Vaše údaje můžeme využít za účelem plnění a spravování Vašich objednávek, plateb, vratek a výměn, které byly uskutečněny prostřednictvím našich Služeb.
 • Provozování soutěže o ceny, marketingová sdělení, obchodní nabídky a informace o novinkách v aplikaci. Vaše údaje můžeme použít k organizaci marketingových soutěží, ale pouze v případě, že se sami rozhodnete takové soutěže zúčastnit.
 • Poskytování a ulehčení doručování služeb uživateli. Vaše údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám poskytli Vámi požadovanou službu.
 • Odpovídání na dotazy uživatelů / nabízení podpory uživatelům. Vaše údaje můžeme použít rovněž k tomu, abychom odpověděli na Vaše dotazy a abychom popřípadě vyřešili všechny potenciální problémy, které by Vám mohly vzniknout v souvislosti s používáním Služeb. 

3. BUDOU VAŠE ÚDAJE SDÍLENY S KAŽDÝM? 

Stručně řečeno: Vaše osobní údaje sdílíme pouze s Vaším souhlasem. 

Vaše osobní údaje, které uchováváme, můžeme zpracovávat nebo sdílet pouze na základě následujícího právního základu: 

 • Souhlas. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze, pokud jste nám k jejich zpracování udělili konkrétní souhlas.
 • Oprávněné obchodní zájmy. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze v případě, že je to nutné k dosažení našich legitimních obchodních zájmů. 
 • Plnění smlouvy. V případě, že jsme s Vámi uzavřeli smlouvu, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem plnění našich povinností plynoucích ze Smlouvy.
 • Zákonem stanovené povinnosti. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v takových případech, kdy je to ze zákona vyžadováno, a to za účelem dodržování platných právních předpisů, soudních či správních rozhodnutí, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání k soudu.
 • K ochraně našich zájmů. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v případě, že se domníváme, že je nezbytné vyšetřit, předcházet nebo podniknout kroky týkající se možného porušení našich pravidel, v případě podezření na podvod, v situaci zahrnující potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonných činností, nebo jako důkaz ve sporech, jichž jsme účastníky. 

V následujících situacích můžeme být nuceni zpracovávat Vaše osobní údaje nebo Vaše osobní údaje sdílet:  

 • Fúze a akvizice. Vaše údaje můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním nebo akvizicí celého nebo části našeho podnikání jiné třetí osobě.
 • Affiliates. Vaše údaje můžeme sdílet se subjekty, s nimiž jsme provázáni. V takovém případě budeme požadovat, aby tyto subjekty dodržovaly tyto Pravida o ochraně osobních údajů. Mezi provázané společnosti patří naše mateřská společnost a jakékoli dceřiné společnosti, partneři ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou ovládající osobou.
 • Obchodní partneři. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, a to za účelem poskytnutí nabídky určitých jejich produktů, služeb nebo propagačních akcí.
 • Ostatní uživatelé. Jestliže sdílíte své osobní údaje (například zveřejňováním komentářů, příspěvků nebo jiného obsahu ke Službám) nebo jinak komunikujete s ostatními uživateli našich Webových stránek či Aplikace, jsou oprávněni si Vaše osobní údaje prohlížet i ostatní uživatelé. Pokud komunikujete s ostatními uživateli našich Webových stránek či Aplikace a zaregistrujete se do nich prostřednictvím sociální sítě (například Facebook), budou Vaše osobní údaje zveřejněny na stránkách takové sociální sítě (a to v rozsahu: Vaše jméno, profilová fotografie a popisy vašich aktivit). Obdobně si budou moci ostatní uživatelé sociální sítě prostudovat popisy Vaší aktivity, komunikovat s Vámi v rámci našich Služeb či si zobrazovat Váš profil. 
 • Offer wall. Naše aplikace může zobrazovat tzv. „offer wall“ neboli nabídky umístěné na našich Webových stránkách či v naší Aplikaci třetí stranou. Takováto nabídka se zobrazí v naší Aplikaci a bude se objevovat na základě některých údajů, kdy se těmito údaji rozumí například Vaše poloha nebo údaje demografického charakteru. Jakmile kliknete na „offer wall“, neboli na nabídku třetí strany, budete přesměrováni na externí webové stránky, čímž opustíte naší Aplikaci či Webové stránky. Unikátní identifikátor, jako je vaše uživatelské ID, bude sdílen s tzv „offer wall“, za účelem předcházení podvodnému jednání. Vezměte prosím na vědomí, že neprovádíme žádnou kontrolu webových stránek třetích stran, a tudíž neneseme žádnou odpovědnost za jejich obsah. Skutečnost, že odkaz na webovou stránku třetí strany obsahuje naše Aplikace či naše Webová stránka, neznamená, že by tyto webové stránky a jejich obsah byly námi schváleny. Z uvedeného vyplývá, že neposkytujeme žádné záruky týkající se webových stránek třetích stran a neodpovídáme za žádné ztráty nebo škody způsobené jejich používáním. Uvědomte si prosím, že při používání jakékoli webové stránky třetí strany, se Vaše práva při používání těchto webových stránek budou řídit podmínkami o ochraně osobních údajů a všeobecnými obchodními podmínkami dané webové stránky.

4. POUŽÍVÁME COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ? 

Stručně řečeno: Jsme oprávněni používat soubory cookies a další technologie za účelem sledování, shromažďování a uchovávání Vašich osobních údajů. 

Jsme oprávněni používat soubory cookies a obdobné sledovací technologie za účelem zpřístupnění nebo uchovávání osobních údajů. Oznámení o používání cookies obsahuje údaje týkající se toho, jakým způsobem konkrétní technologie používáme a jakým způsobem můžete určité soubory cookies odmítnout.

5. POUŽÍVÁME MAPY GOOGLE? 

Stručně řečeno: Ano, používáme Google mapy, a to za účelem zkvalitňování našich služeb.

Webová stránka nebo Aplikace využívá Google mapy APIs, jejichž použití se řídí Podmínkami použití společnosti Google. Podmínky ochrany osobních údajů společnosti Google můžete nalézt zde.

Google Maps API využíváme k načtení určitých údajů, a to ve chvíli, kdy zadáváte konkrétní požadavek na vyhledání místa. Uvedené zahrnuje: 

 • jméno 
 • poloha 
 • telefonní číslo 
 • e-mail 
 • přezdívka 
 • osobní dokumenty 
 • adresa 

Úplný seznam toho, za jakým účelem zpracováváme uvedené údaje, naleznete v předešlé části těchto Pravidel s názvem „JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?“ a „BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLENY S KAŽDÝM?“. Základem je však získávání a ukládání Vaší polohy do Vašeho zařízení. Svůj souhlas k získávání a ukládání Vaší polohy do Vašeho zařízení můžete kdykoli odvolat a to tak, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci těchto Pravidel.  

API Maps, které používáme, ukládají a přistupují k souborům cookie a dalším informacím na Vašich zařízeních. Jestliže jste v současné době osobou pobývající v Evropském hospodářském prostoru (země EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko), podívejte se prosím na naše Cookie.

6. JAK ZACHÁZÍME S VAŠIM ÚČTEM NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ? 

Stručně řečeno: V případě, že se registrujete či se přihlašujete k našim Webovým stránkám či k Aplikaci prostřednictvím účtu na sociální síti, získáváme přístup k některým Vašim osobním údajům. 

Naše Webové stránky a Aplikace Vám nabízí možnost se registrovat a přihlašovat se pomocí účtu na sociální síti (jako jsou vaše přihlašovací údaje ne Facebooku nebo Twitteru). Jakmile si takový postup zvolíte, získáme od poskytovatele dané sociální sítě Vaše osobní údaje. Tyto údaje se mohou lišit, a to v závislosti na daném poskytovateli sociální sítě. Často ale budou zahrnovat Vaše jméno, e-mail, seznam přátel, profilový obrázek a další údaje, které se rozhodnete zveřejnit na takové platformě sociálních sítí. V případě, že se přihlásíte pomocí Facebooku, můžeme Vás rovněž požádat o přístup k dalším oprávněním souvisejících s Vaším účtem, jako jsou Vaši přátelé, přihlášení a lajky, kdy se můžete rozhodnout udělit nebo odepřít přístup ke každému jednotlivému povolení. 

Osobní údaje, které obdržíme, použijeme pouze za účelem, který je popsán v těchto Pravidlech nebo se kterými jste byli jiným způsobem seznámeny prostřednictvím našich Webových stránek či Aplikací. Vezměte prosím v potaz, že nekontrolujeme a nejsme odpovědni za další použití Vašich osobních údajů externím poskytovatelem sociální sítě. Doporučujeme Vám, abyste si prostudovali Podmínky ochrany osobních údajů daných poskytovatelů sociálních sítí, z důvodu porozumění systému shromažďování, používání a sdílení Vašich osobních údajů, a za účelem seznámení se se způsobem změny nastavení předvolby ochrany osobních údajů na jejich webových stránkách a aplikacích. 

 7. JAKÝ JE NÁŠ PŘÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM TŘETÍCH STRAN? 

Stručně řečeno: Nejsme nikterak zodpovědní za zabezpečení jakýchkoli osobních údajů, které sdílíte s poskytovateli třetích stran, kteří inzerují reklamy na našich Webových stránkách, ale kteří nejsou nikterak spojeni s našimi Webovými stránkami či Aplikací. 

Webové stránky a Aplikace mohou obsahovat reklamy třetích stran, které nejsou nikterak spojeny se společností Hunterra, a které mohou odkazovat na webové stránky třetích osob, online služby nebo mobilní aplikace třetích osob. Nemůžeme Vám však nikterak garantovat bezpečnost a soukromí osobních údajů, které poskytnete jakékoli třetí straně. Jakékoli údaje shromážděná třetími stranami nejsou předmětem těchto Pravidel. Nejsme zodpovědní za obsah, postupy nebo zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení jakýchkoli třetích stran, včetně jiných webových stránek, služeb nebo aplikací, kterou mohou být spojeny s Webovými stránkami a Aplikací. 

8. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

Stručně řečeno: Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro splnění účelů uvedených v těchto Pravidlech, pokud není právními předpisy požadováno něco jiného. 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Pravidlech, a to v případě, že právní předpisy nevyžadují nebo neumožňují delší dobu uchování osobních údajů (například pro daňové, účetní nebo jiné zákonné požadavky). 

Jestliže nebudeme mít žádný legitimní zájem nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, tyto údaje buďto smažeme, anonymizujeme nebo pokud není ani jeden způsob možný (například z důvodu, že Vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), budeme Vaše osobní údaje bezpečně ukládat a izolovat je od dalšího zpracování, a to do té doby, dokud nebude možné jejich smazání či jejich anonymizování. 

 9. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BEZPEČNĚ? 

Stručně řečeno: Naším cílem je chránit Vaše osobní údaje prostřednictvím našich organizačních a technických bezpečnostních opatření. 

Implementovali jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, jejichž cílem je chránit bezpečnost veškerých Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Navzdory našim opatřením a snahám o zabezpečení Vašich informací však nelze zaručit, že veškerý elektronický přenos přes internetové stránky nebo samotné technologie sloužící pro ukládání osobních údajů budou vždy zcela bezpečné. 

Na základě uvedeného Vám tedy nejsme schopni zaručit, že hackeři, zločinci nebo jiné neoprávněné třetí strany nebudou schopni prolomit naše zabezpečení a neoprávněně shromažďovat, přistupovat, odcizit nebo upravovat Vaše osobní údaje. I přes vynaložení veškeré možné snahy k ochraně Vašich osobních údajů, je veškerý jejich přenos do a rovněž i z našich Webových stránek či Aplikace na Vaše vlastní riziko. Za účelem snížení nebezpečí zneužití Vašich osobních údajů byste měli k Webovým stránkám či k Aplikaci přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí. 

10. SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE OD NEZLETILÝCH? 

Stručně řečeno: Osobní údaje od osob mladších 18 let vědomě neshromažďujeme a ani s nimi vědomě nenakládáme. 

Vědomě nevyžadujeme osobní údaje od osob mladších do 18 let ani takovéto údaje nezpracováváme. Používáním Webových stránek či Aplikace prohlašujete, že jste starší 18 let nebo že jste rodičem nebo zákonným zástupcem nezletilé osoby a souhlasíte s používáním Webových stránek či Aplikace nezletilou osobou. 

V případě, že zjistíme, že byly shromážděny osobní údaje od uživatele mladšího 18 let, deaktivujeme takovýto účet a přijmeme přiměřená opatření k okamžitému smazání těchto údajů z našich záznamů. Jestliže se dozvíte o jakýchkoli údajích, které jsme mohli shromáždit od osob mladších 18 let, kontaktujte nás na e-mailové adrese privacy@hunterra.eu.

11. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ?

Stručně řečeno: V některých regionech, například v Evropském hospodářském prostoru, jste poživatelem práv, která Vám umožňují lepší přístup k osobním údajům a snadnější kontrolu nad Vašimi osobními údaji. Jste oprávněni svůj účet kdykoli zkontrolovat, změnit, popřípadě zrušit. 

V některých oblastech (jako například v Evropském hospodářském prostoru), Vám jsou v souladu s platnými právními předpisy zaručená určitá práva, jež se týkají ochrany Vašich osobních údajů. Mezi tato práva může například patřit právo (i) požadovat přístup a získání kopie Vašich osobních údajů, (ii) požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, (iii) omezit zpracování Vašich osobních údajů, (iv) případně upravit přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, k jejímuž podání použijte níže uvedené kontaktní údaje (viz. bod. 15 těchto Pravidel). Posuzování Vaší námitky bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy. 

Vzhledem k tomu, že zpracování Vašich osobních údajů je podmíněno Vaším souhlasem, máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme Vás však tímto na to, že samotné odvolání Vašeho souhlasu nikterak neovlivní zákonnost zpracování Vašich osobních údajů, získaných ještě před odvoláním souhlasu a rovněž to nikterak neovlivní zpracování Vašich osobních údajů prováděných na základě jiných zákonných důvodu zpracování (viz bod 3 těchto Pravidel), tedy nikoli na základě souhlasu. 

Jestliže jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru a domníváte se, že zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonným způsobem, jste rovněž oprávněni podat stížnost u Vašeho místního kontrolního úřadu pro ochranu osobních údajů, jejichž kontaktní údaje naleznete na: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jestliže jste obyvatelem Švýcarska, kontaktní údaje úřadu pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici na: http://www.edoeb.admin.cz/edoeb/en/home.html.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu privacy@hunterra.eu.

Údaje o účtu: 

V případě Vašeho zájmu, si můžete své osobní údaje vedené ve Vašem účtu kdykoli zkontrolovat nebo je změnit, popřípadě svůj účet zrušit, a to následujícím způsobem: 

 • Přihlaste se k svému účtu, klikněte na „nastavení“ a aktualizujte si svůj účet. 

Na Vaši žádost o zrušení Vašeho účtu, Váš účet deaktivujeme nebo odstraníme a zároveň odstraníme Vaše osobní údaje z našich aktivních databází. Jsme však oprávněni si některé Vaše osobní údaje ponechat v našich souborech, a to pouze na základě a v souladu s platnými právními předpisy. 

Soubory cookies a obdobné technologie: Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookies. Jestliže je Vaší preferencí nezobrazování souborů cookies, můžete si ve svém prohlížeči nastavit, aby soubory cookies odstranil či je odmítal. V případě, že se rozhodnete soubory cookies odstranit či je odmítat, může mít takovéto Vaše rozhodnutí vliv na určité funkce nebo služby Webových stránek či Aplikace. Chcete-li se odhlásit od reklamní inzerce vytvořené inzerty v rámci Webových stránek či Aplikace, navštivte stránku http://www.aboutads.info/choices/.  

Odhlášení se z e-mailového marketingu: Kdykoli se můžete odhlásit od našeho marketingového e-mailu pomocí kliknutí na odkaz „odhlásit se“. Tento odkaz naleznete v emailech, jež Vám jsou námi zasílány. Odhlásit se od těchto e-mailů můžete uvedenými způsoby: 

 • Přihlaste se k Vašemu účtu a v nastavení Vašeho účtu aktualizujete své předvolby
 • Použijte odkaz v e-mailu 

Odhlášením se z e-mailového marketingu budete odebráni ze seznamu marketingových e-mailů, což Vám však nebrání v další komunikaci se společností Hunterra, tato komunikace je možná pouze v takových případech, jež jsou umožněny platnými právními předpisy.

12. OVLÁDACÍ PRVKY PRO FUNKCE NESLEDOVÁNÍ

Většina webových prohlížečů a některých mobilních operačních systémů a mobilních aplikací obsahuje funkci NESLEDOVAT (dále jen jako „FN“), tato funkce slouží k tomu, aby nebyly sledovány a shromažďovány údaje o vašich aktivitách při procházení webových stránek. V současné době však neexistuje žádný jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů FN. Z tohoto důvodu momentálně nereagujeme na signály prohlížeče FN ani na žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu, která nebude online sledována. Pokud bude přijat standard pro online sledování, jež budeme muset v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi těchto Pravidel o ochraně osobních údajů. 

13. DĚLÁME AKTUALIZACI TĚCHTO PRAVIDEL? 

Stručně řečeno: Ano, tyto Pravidla budeme aktualizovat podle potřeby, a to za účelem dodržování relevantních právních předpisů. 

Tyto Pravidla mohou být aktualizovány, kdy aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným „revidovaným“ datem a bude účinná od chvíle, kdy bude zveřejněna. Jestliže v těchto Pravidlech provedeme nějaké podstatné změny, informujeme Vás o těchto změnách buďto prostřednictvím zveřejněného oznámení o těchto změnách anebo přímým zasláním oznámení. Doporučujeme Vám, abyste si tyto Pravidla pravidelně prostudovávali, a to za účelem řádné informovanosti ohledně ochrany Vašich osobních údajů.

14. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? 

V případě, že máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se těchto Pravidel, můžete nám zaslat dotazy e-mailem na e-mailovou adresu privacy@hunterra.eu nebo poštou na adresu: HUNTERRA, s.r.o., Pražská 367, Lišany u Rakovníka, Česká Republika. 

15. JAK NÁS MŮŽETE POŽÁDAT O SMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Váš účet a data nemůžeme jednoduše smazat. Brání nám v tom povinnosti vyplývající z právní úpravy myslivosti (či lovu) v jednotlivých zemích. Proto nepodporujeme automatizovaný proces mazání dat. Pokud potřebujete, aby byla Vaše data smazána, použijte tento formulář. Potřebujete-li dodatečné informace, kontaktujte nás na adrese info@hunterra.eu.

Na základě Vašeho požadavku prověříme, zda můžeme Váš účet smazat, nebo jej trvale zablokovat. Mezi důvody, proč nemůže být Váš účet smazán patří typicky

 • fakt, že jste založili honitbu, která obsahuje data (zejména informace o úlovcích či data jiných uživatelů),
 • fakt, že jste založili loveckou událost, které se zúčastnili jiní uživatelé,
 • fakt, že jste vytvořili data či události v honitbách či loveckých událostech jiných uživatelů. 

Pokud nebudeme moci Váš účet smazat, bude trvale zablokován a Vaše data budeme uchovávat v rozsahu a po dobu vyžadovanou právní úpravou. O postupu a stavu Vaší žádosti Vás budeme informovat.