Online školení: Použití Hunterry

Koordinační schůzka se zástupci okresních mysliveckých spolků proběhne online 22. 4. v 17:30 Na této koordinační schůzce probereme obsah a formu školení aplikace Hunterra, které

Více »

Nabídka loveckých příležitostí

„Události“ v aplikaci Hunterra není třeba dlouze představovat. Zakládání a řízení loveckých událostí přímo v aplikaci Hunterra využívají uživatelé již několik sezón – zejména pro

Více »

Vytvoření plánu lovu

Plány lovu zvěře pro nadcházející myslivecký rok zadáme ve webovém rozhraní, v záložce “Plány a statistiky” podobným způsobem, jako když vytváříme seznam lovené zvěře v rámci

Více »

Smart hunting map

Spolu s mysliveckou evidencí je jednou ze stěžejních funkcí platformy Hunterra tvorba a sdílení mapy honiteb s vybranou skupinou lovců. V aplikaci jsou zakresleny hranice honiteb pro

Více »

Záznamy o zvěři

Evidence ulovené zvěře je nejen vyžadována legislativou, ale je přirozenou potřebou každého dobrého hospodáře. Myšleno hospodáře s malým “h” – tedy subjektu hospodařícího se zvěří.

Více »

Plomby

Který hospodář by neznal otravnou agendu evidence plomb, která je na něj zpravidla přenesena uživatelem honitby? Za několik mysliveckých roků se může jednat o celé

Více »