Plomby

Který hospodář by neznal otravnou agendu evidence plomb, která je na něj zpravidla přenesena uživatelem honitby? Za několik mysliveckých roků se může jednat o celé knihy, v lepším případě řádky nabité excely.

Se specifiky organizace myslivosti v jednotlivých zemích (náš zajetý středoevropský revírní systém není zdaleka celosvětovým standardem) jdou ruku v ruce i odlišnosti v evidenci úlovků. Společným jmenovatelem však zůstává více či méně povinné označování ulovené zvěře spárkaté, popřípadě sběr markantní.

Označování plombami má ve střední Evropě dlouhou tradici. Takto například vypadalo plombování zvěře v Německých zemích ještě před první světovou válkou (materiál je z roku 1909).

 

Jak vidíme, kromě technologií a postupu připevňování se vlastně od té doby zase tak moc nezměnilo. Připevněnou plombu doprovází samozřejmě také záznam o úlovku samotném. Také v české a slovenské právní úpravě najdeme vedle povinnosti používání plomb (značiek) požadavek na vyplnění lístku o původu zvěře (příp. lístku o pôvode ulovenej raticovej zveri). Pozadu nezůstávají ani dvě hlavní země bývalého c. k. mocnářství, Polsko a některé spolkové země Německa.

O krok před námi je Finsko, které zavedlo elektronickou evidenci. V systému Oma riista, kde je registrováno přes 160 tisíc lovců, je vykazováno 95 % finských úlovků. Tímto směrem se bude ubírat také česká právní úprava. Ale už dnes mají myslivci možnost využít funkcí platformy Hunterra, která některé agendy myslivecké evidence digitalizuje. 

Hospodáři zde mohou v záložce “Plomby” komfortně naskladnit a evidovat plomby, kontrolovat jejich vydávání a používání a kdykoliv jednoduše vytvořit report pro státní správu. Vyzkoušejte nové funkce a dejte nám vědět, jak se vám líbí.