Záznamy o zvěři

Evidence ulovené zvěře je nejen vyžadována legislativou, ale je přirozenou potřebou každého dobrého hospodáře. Myšleno hospodáře s malým “h” – tedy subjektu hospodařícího se zvěří. Platná právní úprava vyžaduje, abychom evidovali základní údaje o úlovcích a sumární reporty sdíleli se státní správou. Zákon dále stanoví, že každý ulovený kus spárkaté zvěře má být lovcem označen plombou. 

Nikoho nepřekvapí, že vedení této agendy je pro uživatele honitby zátěží, kterou v mnoha případech přenáší na myslivecké hospodáře. Ti tak mají často plné ruce práce nejen s vlastními povinnostmi, ale prakticky s veškerou administrativou kolem myslivosti. Především pro ně jsme proto v naší oblíbené myslivecké aplikaci zpřístupnili funkce evidence úlovků a plomb. Veškeré úlovky – ať už zadané v terénu prostřednictvím mobilní aplikace nebo ve webovém rozhraní, se zobrazují v přehledné k tabulce. Je k nim možné evidovat, jak byly využity a základní finanční záznamy.

Záznamy je možné exportovat a dále s nimi pracovat v excelu. Co nevidět zpřístupníme funkce exportu do standardních mysliveckých formulářů (Mysl8) a napojení na rozhraní veřejné správy (Polovstat).