Smart hunting map

Spolu s mysliveckou evidencí je jednou ze stěžejních funkcí platformy Hunterra tvorba a sdílení mapy honiteb s vybranou skupinou lovců. V aplikaci jsou zakresleny hranice honiteb pro Českou republiku, Slovensko, Polsko, Chorvatsko a Slovinsko. Uživatelé z ostatních zemí mají možnost si hranice mysliveckého revíru zakreslit sami. Potom už stačí jen vytvořit mapu posedů, dalších mysliveckých zařízení, úseků, chodníků, ale třeba také pobytových znaků (kaliště, říjiště, tokaniště, atd.) 

Všechny tyto prvky je možné prostřednictvím filtrů jednoduše zobrazovat či skrývat podle aktuálních potřeb uživatele. Ve filtrech najdeme také další důležitou položku. Nazýváme ji “porostová mapa”. Výstižnější název by ale byl “Smart hunting map”. Český ekvivalent se těžko hledá. Jedná se o překryvnou mapovou vrstvu, ve které jsou zkombinovány různé mapové podklady – vždy podle potřeb lovců dané země. Pro Českou republiku, Slovensko a Polsko jsou to

Tato překryvná vrstva pomáhá snadnější orientaci ve vlastním revíru, dává okamžitou informaci o tom, zda se ještě nacházíme ve vlastní honitbě (například při dohledávce poraněné zvěře), umožňuje rychlejší odhad vzdálenosti a dává základní informaci o pozemku, na kterém máme v úmyslu třeba zřídit myslivecké zařízení.

Používání uvedených lesnických map je pro lesníky denním chlebem, ale vydatným pomocníkem se může stát i pro lovce, kteří lesnicky nehospodaří.